top of page

Check-In Home Care Group

Public·3 members

Winstrol okres półtrwania, buy deca durabolin australia


Winstrol okres półtrwania, buy deca durabolin australia - Köp steroider online


Winstrol okres półtrwania

Buy deca durabolin australia


Winstrol okres półtrwania

Co oznacza biologiczny okres półtrwania. Żaden lek nie pozostaje w twoim systemie na zawsze. W farmakologii czas potrzebny do zmniejszenia stężenia leku o połowę w osoczu (krwi) nazywany jest okresem półtrwania (t1⁄2). Eliminacja Końcowy okres półtrwania insuliny jest zależny od szybkości wchłaniania z tkanki podskórnej. Końcowy okres półtrwania wynosi około 10. Tłumaczenia w kontekście hasła "wydłużać okres półtrwania" z polskiego na angielski od Reverso Context: Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wykazały, że takrolimus może zmniejszać klirens i wydłużać okres półtrwania pentobarbitalu i antypiryny. Okres półtrwania leku to czas potrzebny na metabolizowanie połowy leku, obniżając jego poziom w organizmie. Na przykład, jeśli lek ma 4-godzi