top of page

Check-In Home Care Group

Public·3 members

Vad är proteinsyntesen, nsaid icke steroida antiinflammatoriska läkemedel


Vad är proteinsyntesen, nsaid icke steroida antiinflammatoriska läkemedel - Köp anabola steroider online


Vad är proteinsyntesen

Nsaid icke steroida antiinflammatoriska läkemedel


Vad är proteinsyntesen

Ribosomer är cellorganeller som fungerar i proteinsyntesen. Ribosomer i växt- och djurceller är större än de som finns i bakterier. Ribosomer är sammansatta av RNA och proteiner som bildar ribosomsubenheter: en stor ribosomsubenhet och liten subenhet. Dessa två subenheter produceras i kärnan och förenas i cytoplasman under proteinsyntesen. DNA-molekylen transkriberas till RNA (informationen i DNA-molekylen skrivs om till RNA) RNA-molekylen mognar; RNA-molekylen translateras till protein (informationen i RNA-molekylen översätts till protein). Kromosomer Under meiosen (reduktionsdelning) bildas det könsceller. I könscellerna finns det inte längre par med k